Brugkerk Lopik  11 februari  zangdienst met medewerking van Singingsource.

Iemand uit Lopik was aanwezig tijdens de dienst in de Dorpskerk waar het koor zong. Zij was zo enthousiast dat ze heeft geregeld dat wij tijdens een zangdienst in Lopik onze medewerking mochten verlenen.

Het koor werd daar 11 februari hartelijk ontvangen met koffie en lekkers.

Het werd een fijne dienst met een mooie wisselwerking tussen gemeente, voorganger en koor.

De respons van de gemeente was erg positief, met name de verstaanbaarheid en het repertoire van de gekozen liederen werden zeer gewaardeerd. Wij hopen zeker nog een keer een uitnodiging te krijgen.